باز هم درباره ماکروفر

پزشک معالج به ایشان توضیح میدهد که موارد مشابه زیادی اتفاق افتاده و هیچگاه نباید آب خالص را به تنهایی در دستگاه مایکروفر قرار داد. برای گرم کردن آب با این روش، باید حتما چیزی درون لیوان قرار داده شود تا انرژی کسب شده توسط آب پخش گردد. مثل یک همزن چوبی یا چای کیسه ای یا چیز دیگر. اما به هر حال بهترین راه جوش آوردن آب استفاده از کتری است و نه مایکروویو. آب یا هر مایعی که اشعه ی مایکروویو کسب میکند و به دمای جوش میرسد الزاما همیشه حاوی حباب نمایان و جوشان نبوده و قل قل نمیکند. بلکه ممکن است دمای بسیار زیادی کسب کند اما همچنان بیحرکت و بدون حباب بماند و قل قل نکند مایع یا آبی که دمای فوق العاده زیاد را توسط امواج مایکروویو کسب میکند ممکن است پس از حرکت دادن و یا هم زدن و یا مثلا قراردادن چای کیسه ای در آن به حالت ظاهری جوشیدن رسیده و قبل از آن هیچ نشانه ای از جوشیدن و دمای بالا از خود نشان ندهد. 

  • برای جلوگیری از این اتفاق و جلوگیری از صدمه دیدن هرگز هیچ مایعی را به اندازه یک لیوان، بیشتر از دو دقیقه در مایکروویو قرار ندهید.
  • بعد از خاموش شدن مایکروفر اجازه دهید سی ثانیه مایع همچنان در مایکروفر باقی بماند و آن را قبل از سی ثانیه بیرون نیاورید.
/ 0 نظر / 20 بازدید