18+

دانایی را پرسیدند:چیست محبوب ترین عدد در اینترنت ؟

فرمود:18+، چرا که وقتی خلایق آن را بینند، بی‌اختیار عنان از کف دهندو چشمهارا گشاد گردانندوآب از دهانشان چکه نمایدودست‌هایشان همی لرزدودر صورتی که لازم باشد از مرزها گذر کنندودر آخر نیز یا دست از پا درازتر باشندویا احساس دست از پا درازتری نمایندومن همچنان در عجبم از راز این عدد!!!

/ 0 نظر / 21 بازدید