دردسر زبان انگلیسی برای یک خانم روس زبان

یک روز او برای خرید ران مرغ به مغازه قصابی رفت.اما نمی دانست ران مرغ به زبان انگلیسی چه می شود. برای همین اول دست هایش را از دو طرف مانند بال مرغ بالا و پایین کرد و صدای مرغ درآورد. بعد پایش را بالا آورد و با انگشت رانش را به قصاب نشان داد. قصاب متوجه منظور او شد و به او ران مرغ داد.
روز بعد او می خواست سینه مرغ بخرد. بازهم او نمی دانست که سینه مرغ به انگلیسی چه می شود. دوباره با دست هایش مانند مرغ بال بال زد و صدای مرغ درآورد. بعد دگمه های پالتو اش  را باز کرد و به سینه خودش اشاره کرد. قصاب متوجه منظور او شد و به او سینه مرغ داد.

اما روز سوم می خواست سوسیس بخرد. او نتوانست راهی پیدا کند تا  این یکی را به فروشنده نشان بدهد. این بود که شوهرش را به همراه خود به فروشگاه برد.

.

.

.

.

.

بله همانطور که حتماً حدس زدید،شوهرش انگلیسی صحبت می کرد و میتوانست به راحتی فروشنده را توجیه کند!!

/ 0 نظر / 11 بازدید