قوانین طلایی همسرداری برای مردان

  1. باید زنی داشته باشید که در کارهای خانه کمک کند، خوب آشپزی کند، گردگیری کند
  2. باید زنی داشته باشید که سرگرمتان کند، شما را بخنداند، باعث فراموشی غصه شود
  3. باید زنی داشته باشید که بتوانید به او اطمینان کنید و مطمئن باشید هیچوقت به شما دروغ نمیگوید
  4. باید زنی داشته باشید که در کنارش به آرامش برسید و از بودن با او لذت ببرید
  5. خیلی خیلی مهم است که این چهار زن از وجود یکدیگر بیخبر باشند
/ 0 نظر / 10 بازدید