از هر دری
شنبه ۱۳۸۸/۱٠/۱٢ :: ۱:٤٢ ‎ب.ظ ::  نويسنده : علی مرادی پور      

برای خوشحال کردن زن خود فقط کافیست برای او:


1. یک دوست
2.
یک همدم
3.
یک عاشق
4.
یک برادر
5.
یک پدر
6.
یک استاد
7.
یک سرآشپز
8.
یک برق کار 
9.
یک نجار
10.
یک لوله کش
11.
یک مکانیک 
١٢. یک باغبان 
13.
یک متخصص چیدمان داخلی منزل
15.
یک متخصص مد
16.
یک روانشناس
17.
یک دافع آفات
18.
یک روانپزشک
19.
یک شفا دهنده
20.
یک شنونده خوب
21.
یک سازمان دهنده
22.
یک پدر خوب
23.
خیلی تمیز
24.
دلسوز
25.
ورزشکار
26. 
عاطفی
27.
مواظب
28.
شجاع
29.
باهوش
30.
بانمک
31.
خلاق
32.
مهربان
33.
قوی
34.
فهمیده
35.
بردبار
36.
محتاط
37.
بلند همت
38.
با استعداد
39.
پر جرأت
40.
مصمم
41.
صادق
42.
قابل اعتماد
43.
پر حرارت

باشید. در ضمن نباید این موارد را فراموش کنید:

44.
تعریف کردن مرتب از او
45.
عشق ورزیدن به خرید
46.
درستکار بودن
47.
بسیار پولدار بودن
48.
تنش ایجاد نکردن برای او
49.
نگاه نکردن به بقیه دختران

و در همان حال، شما باید:
50.
توجه زیادی به او بکنید، و انتظار کمتری برای خود داشته باشید
51.
زمان زیادی به او بدهید، مخصوصاً زمان برای خودش
52. اجازه رفتن به مکانهای زیادی را به او بدهید، هیچگاه نگران نباشید او کجا می رود
.

و بسیار مهم است که هیچگاه فراموش نکنید:
      *
سالروز تولدش را
      *
سالروز ازدواجتان را
      *
قرارهایی که با او می گذارید را


اما برای خوشحال کردن مرد خود: 


تنها کافیست تنهایش بگذارید!!

 
RSS Feed